การควบคุมคุณภาพ 15 ขั้นตอน

        น้ำดื่มสตาร์ จึงได้ทำการนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบใต้ดินนี้ ขึ้นมาผ่านกระบวนการผลิต มากกว่า 15 ขั้นตอน โดยในทุกๆขั้นตอน ถูกควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูง มาตรฐานจาก”เยอรมนี” และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในทุก ๆ Lot การผลิต เพื่อส่งตรวจกับ SGS ในทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่า “น้ำดื่มของสตาร์ทุกหยด จะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนอย่าง 100 % ” เพื่อให้ผู้บริโภค ได้ดื่มน้ำคุณภาพสูง จากแหล่งน้ำคุณภาพดี ที่ผ่านการดูแลใส่ใจรายละเอียด ในทุกๆขั้นตอนการผลิต และยังมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

             ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี น้ำดื่มสตาร์ ได้พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีการดูแลควบคุมการผลิตมาโดยตลอด ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ จนถึงคุณภาพของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ทำให้น้ำดื่ม “สตาร์” เป็นน้ำดื่มที่มีความ “สะอาด ใส บริสุทธิ์” และยังมีค่า pH ที่เป็นกลาง ที่มีส่วนช่วยในการขจัดความเป็นกรดในร่างกาย และ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย อีกทั้งยังช่วยในการปรับสมดุลต่าง ๆ ของการทำงานในร่างกายอีกด้วย “น้ำดื่มสตาร์” น้ำดื่มคุณภาพสูง ได้รับการรับรองในระดับสากล ที่ต้องการส่งมอบน้ำดื่มคุณภาพดี ให้ผู้บริโภคได้ดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน “เพราะน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกาย”

Scroll to Top