เกี่ยวกับเรา

     “น้ำดื่มสตาร์” เป็นน้ำดื่มที่ผลิตจากแหล่งน้ำดิบใต้ดิน ที่ความลึกมากกว่า “488 ฟุต” จุดเริ่มต้นของน้ำดื่ม สตาร์ ก็คือ ทางน้ำดื่มสตาร์ ได้ดำเนินการให้ทางคณะสำรวจและวิจัยทางธรวิทยาเพื่อคนหาแหล่งน้ำดิบใต้ดิน จาก “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เข้าสำรวจและวิจัยในเขตพื้นที่ของที่ตั้งโรงงาน จนพบกับแหล่งน้ำดิบใต้ดิน จึงได้ดำเนินการขุดเจาะลงไปที่ความลึกมากกว่า 488 ฟุต หรือเทียบเท่าตึกสูงมากกว่า 44 ชั้น ก็ได้พบกับทางน้ำหรือแหล่งน้ำดิบใต้ดินของน้ำดื่มสตาร์

     ด้วยระดับความลึกนี้ ทาง “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เรียกว่า “ชั้นน้ำนนทบุรี” จากข้อมูลของ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ที่มีการทำการสำรวจและวิจัยแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับ “ชั้นน้ำนนทบุรี” นั้น ถือเป็น 1 ในชั้นน้ำใต้ดินที่มีน้ำดิบคุณภาพสูง อีกแหล่งหนึ่ง จากบรรดาแหล่งน้ำดิบใต้ดินทั้งหมดในประเทศไทย เนื่องจาก ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน ของ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ของประเทศไทยระบุว่า “คุณภาพของแหล่งน้ำใต้ดิน จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ตามคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละภาคของประเทศไทย” อ้างอิงตาม “งานวิจัยสถานการณ์แหล่งน้ำใต้ดินในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี พศ.2555” ระบุว่า จากการขุดเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งปิโตรเลียมทั้งจากภาครัฐและเอกชน พบว่าสามารถจำแนกชั้นน้ำได้ 8 ชั้นตามระดับความลึกและลักษณะของทางน้ำ นั่นคือ 1. ชั้นน้ำกรุงเทพ , 2.ชั้นน้ำพระประแดง , 3.ชั้นน้ำนครหลวง , 4.ชั้นน้ำนนทบุรี , 5.ชั้นน้ำสามโคก , 6. ชั้นน้ำพญาไท , 7.ชั้นน้ำธนบุรี และ 8.ชั้นน้ำปากน้ำ สำหรับชั้นน้ำ “นนทบุรี” ถือเป็น 1 ในชั้นน้ำ ที่มีคุณภาพน้ำดี ชั้นนึง จากชั้นน้ำทั้ง 8 นี้ เนื่องจากชั้นน้ำ นนทบุรี เป็นชั้นน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ตอนบนของ จ.นนทบุรี ขึ้นไป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีฯ , อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไล่ลงไปจนถึง จ.นนทบุรี จะมีคุณภาพน้ำที่ดีมากในชั้นน้ำนี้ เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ ที่รับน้ำจากทางภาคเหนือในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน เพราะภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดนั่นเอง

     ชั้นน้ำนนทบุรี” เป็นชั้นน้ำที่อยู่ลึกลงไป กว่า 488 ฟุต ถึง 850 ฟุต ซึ่งประกอบไปด้วย ชั้นดินด้านบน , ชั้นดินเหนียวหนาแน่นสีน้ำตาลที่น้ำไหลผ่านได้ในบางจุด , ชั้นกรวด , ชั้นทราย , ชั้นดินเหนียวอีก 1 ชั้น และชั้นหินอุ้มน้ำ ซึ่งทำให้น้ำที่ซึมผ่านลงไปยัง “ชั้นน้ำนนทบุรี” จึงได้รับการกรองโดยธรรมชาติ และยังได้รับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ลงไปด้วย อีกทั้งยังเป็นชั้นน้ำที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนเข้ามาปนเปื้อน หรือไม่มีน้ำเค็มหนุนเข้ามา ทำให้ชั้นน้ำนี้ เป็นน้ำคุณภาพดี ไม่เป็นน้ำกร่อย มีความสะอาดบริสุทธิ์ โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง

     ทางสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อดำเนินการจุดเจาะแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว ยังให้ทางคณะสำรวจและทีมวิจัย ของ “กรมพรัพยากรน้ำ” ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและตัวอย่างอุทกธรณีวิทยาในแหล่งน้ำดิบใต้ดินนี้ ขึ้นมาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ถึงคุณภาพน้ำและตรวจหาสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ทั้งในชั้นน้ำและชั้นดินตรงจุดที่ขุดเจาะน้ำ โดยเป็นการตรวจพิสูจน์หาสารปนเปื้อนในชั้นดินและในชั้นน้ำ อาทิ สารโลหะหนัก , สารเคมีที่อาจผลกระทบต่อร่างกาย และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจมีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต

     น้ำดื่มสตาร์ ไม่เพียงส่งตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ทาง “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น แต่ “น้ำดื่มสตาร์” ยังส่งตัวอย่างดังกล่าวนี้ ไปให้ทาง “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ” ทำการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจหาอายุของแหล่งน้ำ ที่ขุดค้นพบ

     ผลการตรวจวิเคราะห์ของทั้ง 2 สถาบัน ได้ให้การรับรองว่า “แหล่งน้ำดิบใต้ดินที่ชั้นน้ำนนทบุรี” ของ น้ำดื่มสตาร์ เป็นน้ำดิบที่มีคุณภาพดี มีความใส สะอาดบริสุทธิ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย ไร้สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และในชั้นน้ำดังกล่าวนี้ของน้ำดื่มสตาร์ ยังเป็นชั้นน้ำใต้ดินที่มีอายุมากกว่า “10,000 ปี ” มาแล้ว แต่ทั้งนี้และทั่งนั้น ทางน้ำดื่มสตาร์ ก็ยังส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจกับทาง SGS ในทุกๆปี ซึ่ง SGS นั้น เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ด้านการตรวจสอบ , ทดสอบคุณภาพ และ รับรองคุณภาพ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

      น้ำดื่มสตาร์ ได้พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีการดูแลควบคุมการผลิตมาโดยตลอด ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ จนถึงคุณภาพของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ทำให้น้ำดื่ม “สตาร์” เป็นน้ำดื่มที่มีความ “สะอาด ใส บริสุทธิ์” และยังมีค่า pH ที่เป็นกลาง ที่มีส่วนช่วยในการขจัดความเป็นกรดในร่างกาย และ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย อีกทั้งยังช่วยในการปรับสมดุลต่าง ๆ ของการทำงานในร่างกายอีกด้วย “น้ำดื่มสตาร์” น้ำดื่มคุณภาพสูง ได้รับการรับรองในระดับสากล ที่ต้องการส่งมอบน้ำดื่มคุณภาพดี ให้ผู้บริโภคได้ดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน “เพราะน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกาย”

Scroll to Top