ชั้นน้ำนนทบุรี

     ชั้นน้ำนนทบุรี” เป็นชั้นน้ำที่อยู่ลึกลงไป กว่า 488 ฟุต ถึง 850 ฟุต ซึ่งประกอบไปด้วย ชั้นดินด้านบน , ชั้นดินเหนียวหนาแน่นสีน้ำตาลที่น้ำไหลผ่านได้ในบางจุด , ชั้นกรวด , ชั้นทราย , ชั้นดินเหนียวอีก 1 ชั้น และชั้นหินอุ้มน้ำ ซึ่งทำให้น้ำที่ซึมผ่านลงไปยัง “ชั้นน้ำนนทบุรี” จึงได้รับการกรองโดยธรรมชาติ และยังได้รับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ลงไปด้วย อีกทั้งยังเป็นชั้นน้ำที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนเข้ามาปนเปื้อน หรือไม่มีน้ำเค็มหนุนเข้ามา ทำให้ชั้นน้ำนี้ เป็นน้ำคุณภาพดี ไม่เป็นน้ำกร่อย มีความสะอาดบริสุทธิ์ โดยธรรมชาติอย่างแท้จริง

     ทางสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อดำเนินการจุดเจาะแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว ยังให้ทางคณะสำรวจและทีมวิจัย ของ “กรมพรัพยากรน้ำ” ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและตัวอย่างอุทกธรณีวิทยาในแหล่งน้ำดิบใต้ดินนี้ ขึ้นมาเพื่อตรวจวิเคราะห์ ถึงคุณภาพน้ำและตรวจหาสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ทั้งในชั้นน้ำและชั้นดินตรงจุดที่ขุดเจาะน้ำ โดยเป็นการตรวจพิสูจน์หาสารปนเปื้อนในชั้นดินและในชั้นน้ำ อาทิ สารโลหะหนัก , สารเคมีที่อาจผลกระทบต่อร่างกาย และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจมีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต

     น้ำดื่มสตาร์ ไม่เพียงส่งตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ทาง “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ทำการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น แต่ “น้ำดื่มสตาร์” ยังส่งตัวอย่างดังกล่าวนี้ ไปให้ทาง “สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ” ทำการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจหาอายุของแหล่งน้ำ ที่ขุดค้นพบ

     ผลการตรวจวิเคราะห์ของทั้ง 2 สถาบัน ได้ให้การรับรองว่า “แหล่งน้ำดิบใต้ดินที่ชั้นน้ำนนทบุรี” ของ น้ำดื่มสตาร์ เป็นน้ำดิบที่มีคุณภาพดี มีความใส สะอาดบริสุทธิ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย ไร้สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และในชั้นน้ำดังกล่าวนี้ของน้ำดื่มสตาร์ ยังเป็นชั้นน้ำใต้ดินที่มีอายุมากกว่า “10,000 ปี ” มาแล้ว แต่ทั้งนี้และทั่งนั้น ทางน้ำดื่มสตาร์ ก็ยังส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจกับทาง SGS ในทุกๆปี ซึ่ง SGS นั้น เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ด้านการตรวจสอบ , ทดสอบคุณภาพ และ รับรองคุณภาพ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Scroll to Top